Budowa domu – badania gruntu

Jednym z pierwszych „załatwień” jakie czekają Państwa
przed rozpoczęciem budowy jest uzyskanie pozwolenia budowlanego.
Pozwolenie budowlane uzyskuje się na podstawie badań podłoża gruntowego.

Badania podłoża dają informację o warunkach gruntowo-wodnych występujących w podłożu działki. Dzięki takim danym możliwy jest poprawny dobór posadowienia, bez zbędnego powiększania wymiarów fundamentu. Jest to oszczędność kosztów robocizny i materiałów (np. wylewki betonowej). Gdy warunki są utrudnione można z kolei uniknąć komplikacji na etapie budowy i etapie późniejszego użytkowania budowli. Po zakończeniu prac geologicznych, doradzamy Państwu z czym wiązać się będzie budowa i jakie można podjąć dalsze kroki.

W terenie wykonuje się szereg prac takich jak:
– wizję lokalną
– pomiary i domiary geodezyjne,
– wiercenia badawcze,
– profilowanie wyrobisk,
– sondowania dynamiczne,
– obserwację poziomów wód gruntowych i sączeń wody,
– niwelację techniczną terenu,
– dokumentację fotograficzną,
+ inne niezbędne prace.

Prace terenowe polegają na wykonaniu odwiertów dzięki którym stwierdzamy rodzaj gruntu. Wykonujemy również sondowania udarowo-obrotowe które dają informacje na temat parametrów wytrzymałościowych podłoża.

Po zakończeniu prac terenowych sporządzana jest specjalistyczna ekspertyza w formie opinii geotechnicznej. Otrzymują ją Państwo w dwóch formach: tj. w wersji elektronicznej oraz w formie klasycznych wydruków papierowych, które są następnie składane do Urzędu celem uzyskania pozwolenia na budowę.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Z NAMI.
Pomożemy w załatwieniu formalności i wykonamy usługę badania podłoża.
Oferujemy krótki czas realizacji oraz przystępne ceny.

SZUKASZ DZIAŁKI LUB CZEKA CIĘ BUDOWA
WYMARZONEGO DOMU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! GEOLOG DORADZI.