OBSŁUGA BUDOWY

Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze – GEOLOGIA24H.PL oferuje usługę geotechnicznej obsługi budowy.

Wykonujemy odbiory na terenie budowy:
– wskazanie wskaźnika zagęszczenia „Is” oraz innych parametrów podłoża,
– odbiór wykopu fundamentowego,
– badanie zagęszczenia gruntu sondą dynamiczną DPL, DPM
– pobór próbek do badań laboratoryjnych,
– badania laboratoryjne gruntów,
– zgodność gruntów rodzimych i wykonanej wymiany gruntu z założeniami projektowymi,
– doradztwo techniczne i technologiczne,
– sporządzenie raportu / ekspertyzy z przeprowadzonych prac na budowie.

SZUKASZ DZIAŁKI LUB CZEKA CIĘ BUDOWA
WYMARZONEGO DOMU?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! GEOLOG DORADZI.